BIT Konsept AS

 • BIT KONSEPT AS  Arkitektur tilbyr alle former for arkitekttjenester fra:
 • Behov-, og tomteanalyser
 • Arkitekturprosjektering
 • Reguleringsarbeid
 • Restaurering, ombygging og rehabilitering
 • Prosjekteringsledelse, kostnads og prosjektevaluering
 • Interiør- ,  og landskapsarkitektur 
 • Produktutvikling
 
Vår forretningside bygger på å levere arkitekttjenester med fokus på troverdighet, tillit og kreativ og god kommunikasjon der du føler deg trygg på valgene som blir tatt.
 
Våre arkitekter har over tid hatt mulighet til å bygge opp en bred kompetanse. Denne omfatter alle ledd i byggeprosessen og et variert utvalg av prosjekttyper, fra næringsbygg, private hus, tilbygg, offentlige bygg, reguleringer m.m.
Arkitekturtjenester omfatter mange prosesser som kan virke overveldende. Dette kan være nabovarsling, byggesøknader, tilpasning til tekniske og lovmessige kravspesifikasjoner, kostnadsanalyser,  kommunale og regionale rammeverk.
Vårt mål er at du skal få hjelp til akkurat det du trenger i byggeprosessen. 
Vi  tar hele prosessen fra A-Å og bistår med:
 • Utvikling fra skisseprosjekter
 • Byggesøknader
 • Arbeidstegninger og detaljering, 
 • Innhenting og vurdering av anbud
 • Oppfølging av byggeprosjekt frem til overtagelse. 

Kontoret har sentral godkjenning for arkitekturprosjektering og søkerfunksjon i tiltaksklasse 2

Kontoret benytter ArchiCad med diverse visualiseringsprogrammer og BIM og leverer tegninger av høy kvalitet, også i 3D.

Omgivelsene dine har mye å si for god livskvalitet, vi tegner derfor med mennesket i fokus. For å oppnå et resultat som passer akkurat deg legger vi stor vekt på:

 •  tomtens muligheter,
 •  dine personlige behov og drømmer
 •  kostnader
 •  samspill mellom ute og innerom
 •  romutnyttelse, lys, himmelrettninger, innsyn, bevegelse, funksjonalitet, estetisk utforming

Vi er der, enten du er en erfaren utbygger med fokus på kostnads- og arealeffektive løsninger med gode salgsprospekter, eller du er en privatperson som vil bygge eller bygge på boligen din.

Vår rolle er å tilpasse hvert prosjekt til de kriteriene som er viktigst for deg og å lede deg trygt gjennom prosessen med å skreddersy et sted som er perfekt for deg, uavhengig av hva slags type bygg du ønsker. 

 

 

Prosessen:
Vi begynner med en uforpliktende samtale, og for å se på tomten og prate om dine forventninger for et prosjekt. Basert på dette får du et tydelig faseindelt tilbud. Vi vil så hjelpe deg å bli tydligere på hva som er viktig for deg i byggeprosessen og hva du ønsker av sluttreultatet. Dette innledende arbeidet mener vi er veldig viktig for et vellykket resultat som blir slik du ønsker det. I møte med deg har vi som filosofi at hvert prosjekt er unikt og at våre tidligere prosjekter ikke er grensesettere for hva som kan og bør gjøres i ditt prosjekt.

Hva koster det:
Noen tenker at det er dyrt å benytte seg av en arkitekt. I realiteten utgjør arkitekttjenester rundt 5-7% av byggekostnadene. I en situasjon der du kan få en god arealutnyttelse, bedret inne- og utemiljø og når potensialet til tomten kan utnyttes på en bedre måte, vil det derfor i de fleste tilfeller lønne seg å bruke tid og ressurser for å finne en god løsning.

Vi kan levere følgende

Website

eCommerce

Referanser BIT Konsept, arkitekter (tidligere Boger idéutvikling og tegnekontor AS)

Website

eCommerce

Tjenester

Prosjekter

Om oss