Eiendomsutvikling

Seriøs eiendomsutvikling krever kreativitet, god kompetanse og finansiell tyngde. Det er et stort ansvar å utvikle prosjekter som både dekker behov i markedet og i tillegg kan vise til lønnsomhet, både på kort og lang sikt. Eiendomsutvikling som begrep er i størst grad benyttet som henvisning til forretningsmessig, kommersiell, aktivitet som bedrives av private eiendomsutviklere. I økende grad benyttes begrepet også av offentlige aktører, i form av statlige etater og kommuner. En eiendomsutvikler blir iht. denne definisjonen en aktør som forestår eiendomsutvikling i én eller flere faser av dennes verdikjede. BIT KONSEPT AS vil gjerne komme i kontakt med deg som ønsker å selge områder som egner seg til boligbygging. Vi ønsker å komme i dialog- og innlede samarbeid med grunneiere som eier interessante tomter; med eller uten påstående bygg. Dersom du vil selge et tomteområde, eller ønsker å inngå en samarbeidsavtale om utvikling håper vi vår kompetanse og erfaring gjør oss til en aktuell samarbeidspartner. Et utviklingssamarbeid kan foregå på flere måter. Den for oss vanligste metoden er inngåelse av betingede kjøpekontrakter og/eller opsjonsavtaler hvor vi forplikter oss til å dekke alle utviklingskostnadene mot en rett til å kjøpe eiendommen til en fastsatt pris på det tidspunktet utviklingsprosessen er gjennomført. En alternativ variant er at det opprettes, eller tegnes avtale om senere opprettelse, av et felles selskap hvor grunneier bidrar med tomt. Boger Ideutvikling og tegnekontor as bidrar med kompetanse og øvrige ressurser til å gjennomføre den nødvendige utviklingsprosessen. Vi har god erfaring med begge modeller, men er også åpen for andre samarbeidsmodeller. Vi har bred kompetanse og erfaring med utvikling av tomter og vil kunne bistå med verdivurdering, prosjektutvikling, gjennomføring og salg. Kjøp av tomt Med vår lokalkunnskap og erfaring med eiendomsutvikling er vi alltid på jakt etter attraktive eiendommer. Ta gjerne kontakt med oss dersom du er i besittelse av eiendom for en uforpliktene prat om kjøp, eller mulig samarbeid om utvikling av tomteområder. Regulering og prosjektering Fra skisseprosjekt frem til nøkkelferdige boliger har Boger Ideutvikling og tegnekontor as bred erfaring med utvikling og gjennomføring av prosjekter. Vi vil sikre at prosjektet blir ivaretatt på en best mulig måte og utvikle prosjektet i nært samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere. Samarbeidspartnere Vi utvikler og gjennomfører våre prosjekter i tett dialog med finansieringsinstitusjoner, konsulenter, byggentreprenører og grunnentreprenører for å finne optimale løsninger. Vi samarbeider også med andre investorer ved kjøp og utvikling av våre eiendommer.

BIT Konsept AS

Seriøs eiendomsutvikling krever kreativitet, god kompetanse og finansiell tyngde. Det er et stort ansvar å utvikle prosjekter som både dekker behov i markedet og i tillegg kan vise til lønnsomhet, både på kort og lang sikt.

Eiendomsutvikling som begrep er i størst grad benyttet som henvisning til forretningsmessig, kommersiell, aktivitet som bedrives av private eiendomsutviklere. I økende grad benyttes begrepet også av offentlige aktører, i form av statlige etater og kommuner. En eiendomsutvikler blir iht. denne definisjonen en aktør som forestår eiendomsutvikling i én eller flere faser av dennes verdikjede.

BIT Konsept AS vil gjerne komme i kontakt med deg som ønsker å selge områder som egner seg til utbygging bolig og/eller næring.
Vi ønsker å komme i dialog- og innlede samarbeid med grunneiere som har interessante tomter; med eller uten påstående bygg. Dersom du vil selge et tomteområde, eller ønsker å inngå en samarbeidsavtale om utvikling håper vi vår kompetanse og erfaring gjør oss til en aktuell samarbeidspartner.

Et utviklingssamarbeid kan foregå på flere måter. Den for oss vanligste metoden er inngåelse av betingede kjøpekontrakter og/eller opsjonsavtaler hvor vi forplikter oss til å dekke alle utviklingskostnadene mot en rett til å kjøpe eiendommen til en fastsatt pris på det tidspunktet utviklingsprosessen er gjennomført.

En alternativ variant er at det opprettes, eller tegnes avtale om senere opprettelse, av et felles selskap hvor grunneier bidrar med tomt, mens BIT Konsept AS bidrar med kompetanse og øvrige ressurser til å gjennomføre den nødvendige utviklingsprosessen.

Vi har god erfaring med begge modeller, men er også åpen for andre samarbeidsmodeller. Vi har bred kompetanse og erfaring med utvikling av tomter og vil kunne bistå med verdivurdering, prosjektutvikling, gjennomføring og salg.

Kjøp av tomt

Med vår lokalkunnskap og erfaring med eiendomsutvikling er vi alltid på jakt etter attraktive eiendommer. Ta gjerne kontakt med oss dersom du er i besittelse av eiendom for en uforpliktende prat om kjøp, eller mulig samarbeid om utvikling av tomteområder.

Regulering og prosjektering

Fra skisseprosjekt frem til nøkkelferdige boliger har BIT Konsept AS bred erfaring med utvikling og gjennomføring av prosjekter. Vi vil sikre at prosjektet blir ivaretatt på en best mulig måte og utvikle prosjektet i nært samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.

Samarbeidspartnere
Vi utvikler og gjennomfører våre prosjekter i tett dialog med finansieringsinstitusjoner, konsulenter, byggentreprenører og grunnentreprenører for å finne optimale løsninger. Vi samarbeider også med andre investorer ved kjøp og utvikling av våre eiendommer.

 

Tjenester

Prosjekter

Om oss