BIT KONSEPT HJELPER DEG

Her er et lite eksempel på hva vi gjør. Vi tegner hus med mennesket i fokus.

BREKKEKJær

Et fantastisk flott hytteområde i Lillesand , like ved Blindleie ved Brekkekjær under utvikling og salg. Utarbeidelse av reguleringsplan, prosjektering av hytter og salg i samarbeid med Hellvikhus og grunneier.

jELØY KURBAD

Reguleringsplan og skisseprosjekt med kombinert formål og boliger og grøntområder. En modernisering og  utvidelse av Jeløy kurbad  med svømmebasseng, trenings-, behandling-, og pasientrom. I tillegg kommer ansatte fasiliteter og undervisning. Her vektlegges økt utnyttelse hvor grøntarealer og parkområder ivaretas i bebyggelsen til glede for naboer og brukere av anlegget.

GRANVEIEN

Et boligprosjekt i Asker under utvikling hvor naturområder med isdam ivaretas. En tomannsbolig med lyse rom og funksjonell planløsning hvor hver enhet gis private gode uterom og boligenes estetiske utforming tilpasses nærområder og tomtens topografi.

rABEKK - LEILIGHETER OG NÆRING

Utvikling og prosjektering av næring og boliger i Moss. 45 fleksible, lyse og romslige leiligheter i variable størrelser over flere etasjer.  Næringsområder i 1 etasje og garasje i kjeller.

Bit Konsept as stod for prosjektering, søker og salg .

GRINIBRÅTEN

En spennende ombygging av eksisterende bolig med flott beliggenhet i Bærum.  Påbygg, tilbygg og fullstendig renovering  utvendig og innvendig. Kunden får en mer tidsriktig, plan-, og energieffektiv bolig med rom med varierende høyde under taket  og flott utsyn og mye lys.

aSPELUNDFARET-BOLIG

Deling av eiendom for grunneier med plass for 2 eneboliger og en tomannsbolig lagt i bratt skråning mot landbrukseiendom. Boligene legges slik at de ihensyntar naboforhold bak med å ligge lavt i terreng samtidig som lysforhold, utsyn og sol ivaretas i boligene og gjør disse til spennende, estetiske, og funksjonelle. Rommene mellom husene gir luft og alle etasjer får utgang til hage og gode uterom.

Større og komplisert reguleringsplan og skisseprosjekt i Son sentrum med mange hensyn til kulturminner, bevaring, tett bebyggelse og sjøfronten. Boliger, næringsområder, servering mm utviklet og ferdigstilt.

INTERIØR

Noen eksempler på flere interiørprosjekter for kunder innenfor kontor, næring og boligmarkedet. Vi arbeider også med belysning og har kompetanse innenfor dette fagfeltet.

ASKERHAGEN

Eiendom i Asker, delt i to tomter og bebygd med 2 eneboliger. Nominert til Byggeskikksprisen to ganger av blant annet Asker Kommune. Boligene har i flere år stått i Asker kommunes estetiske veileder  og beskrivelse for gode eksempler for utvikling, fortetting og bebyggelse av eiendom i Asker. Små spennende boliger i fallende terreng med felles garasjeanlegg.

HYTTER

Kontoret har tegnet mange hytter gjennom årene både på østlandet, sørlandet og på fjellet. Her er noen eksempler på hytter 

Ombygging OG REHABILITERING

Ingen oppdrag er for lite eller stort.  Det å restaurere, rehabiliterer eller å bygge om er alltid interessante prosjekt. Kunden kommer med ønsker og drømmer, noen rammer er satte, i byggets konstruksjon og utforing, regler og  bestemmelser og  økonomi. Prosjekter som dette gir oss respekt for det bygde, innbyr til  nysgjerrighet og mye læring.  Vi fokuserer på god og åpen kommunikasjon med kunden og sammen har skapt resultater som avogtil overrasker, blir tilpasset og som blir gode å bo i og bruke.

Produkter

For oss er det å skape med mennesker i fokus viktig.  Derfor bruker vi litt tid på innovasjon og utvikling av produkter i tillegg til bygg.  Et eksempel på dette er  BOXN, et hjemleveringspunkt for mat, post og pakker og system rundt dette. Vi synes nyskapning er spennende og nødvendig og skjerper både sanser, fokus og  videreutvikler vår kompetanse. Derfor bruker vi noe tid på rene produkter og tjenester.

Landskap

Kontoret har utført flere landskapsprosjekter for offentlig sektor og private. Rehabilitering av skolegårder til gode lekeområder, byrom og private hager. Her er noen eksempler. 

KONTOR-, OG NÆRINGSLOKALER og offentlige bygg

Vi har tegnet og stått som søker det har vært del av oppdraget for flere kontorløsninger for firmaer som Norsk Stål, Salto, Ava eiendom, Rambøll, Flir m. flere. Kontoret har også erfaring fra cafeer, restauranter, og butikklokaler av varierende typer næringer, også i bevaringsverdige bygg. I tillegg til flybase, kontorlagerhaller, overnattingsteder, forsamlingssaler, syke og legevakt mm. Vi har kompetanse innenfor brann og tegner rømningsplaner og orienteringsplaner.

Offentlig og
konkurranser

Bit Konsept as har blant annet tegnet konkurranser, skole i Oslo og  ‘kunstmuseum i Tallin og Boliglandsby ved Røros. 

Boliger OG REGULERING

Enebolig i asker, opprinnelig 60 m2. Nytt tilbygg/påbygg, totalrenovering av eksisterende for familie med to barn.

Holmsbu m.fl

Heggedal

Noen av våre samarbeidspartnere:

Tjenester

Prosjekter

Om oss